ZP (of zzp)

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

De Zelfstandige Professional

(ook wel zelfstandige zonder personeel genoemd)

De helft van alle ondernemingen bestaat uit Zelfstandige Professionals, of zoals ze ook worden genoemd zzp`er, de zelfstandige zonder personeel. Stel: je zet al deze ondernemers bij elkaar in één bedrijf, dan zou je daarmee de grootste onderneming in Amersfoort zijn. D66 is van mening dat er meer aandacht moet komen voor deze beroepsgroep en dat er voorzieningen zouden moeten zijn om het hen gemakkelijker te maken. Ik ben zelf ook een ZP`er en dat al sinds 1986 toen ik mijn bedrijf Highlow Communications oprichtte.

 

D66 vindt de zelfstandige professionals in Amersfoort belangrijk. Niet alleen als flexibele schil voor grotere bedrijven en organisaties, maar zeker vanwege hun vaak bijzondere kennis en ervaring en innoverend vermogen. Kennis en ervaring die zij vaak met grote bereidheid inzetten om mee te denken de eigen stad of woonomgeving te verbeteren. Wij vinden dat de gemeente daar gebruik van moet maken, bijvoorbeeld door in aanbestedingsprocedures deze professionals niet bij voorbaat uit te sluiten.

 

Innovatie en creativiteit bevorderen vinden we speerpunten van beleid. Dat willen we realiseren door goede vestigingsvormen en financieringsvormen (waaronder de Kredietunie) voor MKB’ers, maar ook ZP’ers en starters. Sociaal ondernemerschap is een vorm van diensteninnovatie die we stimuleren.

 

ZP`ers zitten voornamelijk in het segment van de dienstverlening, zijn hoog opgeleid en zijn goed voor de bekendheid van Amersfoort. Daarom heeft D66 Amersfoort 5 actiepunten bedacht om de ZP`ers te ondersteunen:

  • De sociale dienst stimuleren extra aandacht te hebben voor problemen met mensen die ZP`er willen worden of juist weer een uitkering nodig hebben;
  • Succesvolle ZP`ers stimuleren om andere (jonge) ZP`ers te begeleiden en te informeren;
  • Adequate voorlichting stimuleren bij de Kamer van Koophandel omdat ZP`ers nog vaak te onbekend zijn met wat het inhoudt om reserveringen en boekhouding te doen;
  • Extra aandacht voor gemeentelijke aanbestedingen door ZP`ers (zowel individueel als in collectief);
  • Faciliteren in ruimte (bijvoorbeeld gemeentepanden die leeg staan).

 

D66 Amersfoort zet zich de komende raadsperiode in om het ondernemersklimaat voor ZP`ers te verbeteren en doet dat ondermeer aan de hand van bovengenoemde punten.

 

 

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder..

 

.

Voor Hoogland

 

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

Eén voor Hoogland... (1)

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad voor Amersfoort gekozen. Namens D66 sta ik als enige Hooglander op de elfde plek van de kandidatenlijst: één voor Hoogland en één voor Amersfoort. Lees verder...

Voor D66 Amersfoort

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...