Nieuwland

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

Richtingwijzers voor Nieuwland

Veiligheid en sociale samenhang gaan vaak hand in hand. Waar nodig moet de sociale samenhang verder en beter ontwikkeld worden om de veilgeheid of het persoonlijke gevoel van veiligheid te verstevigen. D66 betreurt het dat door de economische recessie de stad heeft moeten besluiten dat wijkcentra afgestoten en gesloten werden. Groepen, clubs en verenigingen, die van belang zijn voor de sociale cohesie zijn hun verbindende plek kwijt en dat raakt een wijk in het hart.

 

Voor Nieuwland wil ik aanspreekbaar zijn voor de bewoners en me in ieder geval richten op de volgende punten:

 

  • Bewonersinitiatief voor een management ondersteunende dienst ondersteunen. Ook wijkcentrum De Boerderij in Nieuwland is afgelopen jaar op slot gegaan. Gelukkig zijn er bewonersinitiatieven om van De Boerderij een managementondersteunend dienstencentrum te maken. Zelf spreek ik liever van een maatschappelijk ondersteunend dienstencentrum. D66 ondersteunt van harte dat bewoners vanuit hun eigen kracht initiatieven ontwikkelen.
  • Geen westelijke ontsluiting door Hoogland-West. De Bunschoterstraat is ruim genoeg en kan voldoende verkeer herbergen van en naar de stad. Een aftakking van de A1 dwars door het natuurgebied van Hoogland kan niet aan de orde zijn.
  • Er is meer dan genoeg bebouwing in Hoogland-West. Grotere en hogere woningen en meer huizen zijn ongewenst en dat geldt ook verdere uitbreiding van de golfbaan naar 18 holes.
  • De wijkagent beter (telefonisch) bereikbaar en zichtbaar in het dorp. Daarnaast is een betere inzet van sociale media zoals Facebook en Twitter.
  • Versnelde realisatie van de toegezegde voetgangers- en fietsstunnel Coelhorsterweg- Bunschoterstraat N199.
  • Sportclubs en verenigingen in Nieuwland moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Verenigingen kunnen zich nog meer bekend maken aan de Nieuwlanders en bewoners van omliggende wijken door de organisatie van een jaarlijkse verenigingenmarkt.
  • Hondenbeleid vereenvoudigen. Hondenbezitters dienen zelf verantwoordleijkheid te nemen over het opruimen van hondenpoep. Dan hoeft het stringente hondenbeleid met onduidelijke losloop- en aanlijngebieden niet langer tot ergernis te leiden.
  • Versterken van ecologische zones Hoogland-West, de weilanden van boer Kok en het park Schothorst. *

 

* dank aan de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, waar ik schatplichtig aan ben.

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder..

 

.

Voor Hoogland

 

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

Eén voor Hoogland... (1)

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad voor Amersfoort gekozen. Namens D66 sta ik als enige Hooglander op de elfde plek van de kandidatenlijst: één voor Hoogland en één voor Amersfoort. Lees verder...

Voor D66 Amersfoort

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...