Kattenbroek

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

Richtingwijzers voor Kattenbroek

In 2013 bestond Kattenbroek 25 jaar en dat jubileum is volop gevierd. Het is een prachtige, architectonisch hoogstaande wijk, maar ook hier geldt dat veiligheid en sociale samenhang hand in hand gaan. Waar nodig moet de sociale samenhang verder en beter ontwikkeld worden om o.a. de veiligheid of het persoonlijke gevoel van veiligheid te verstevigen. D66 betreurt het dat door de economische recessie de stad heeft moeten besluiten dat wijkcentra afgestoten en gesloten werden. Groepen, clubs en verenigingen, die van belang zijn voor de sociale cohesie zijn hun verbindende plek kwijt en dat raakt een wijk in het hart.

 

Voor Kattenbroek wil ik aanspreekbaar zijn voor de bewoners en me in ieder geval richten op de volgende punten:

 

  • Overlast van hangjeugd tegengaan. De Groene huiskamer voor gezamenlijk beheer van de openbare ruimte rond Het Masker en Park Schothorst intensiveren. Jongeren uit Kattenbroek trekken nu naar omliggende wijken en Hoogland. Jongerencentrum De Neng kan daarbij als locatie fungeren om jongeren een eigen plek te bieden.
  • De wijkagent beter (telefonisch) bereikbaar en zichtbaar in Kattenbroek. Daarnaast is een betere inzet van sociale media zoals Facebook en Twitter.
  • Hondenbeleid vereenvoudigen. Hondenbezitters dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen over het opruimen van hondenpoep. Dan hoeft het stringente hondenbeleid met onduidelijke losloop- en aanlijngebieden niet langer tot ergernis te leiden.
  • Sportclubs en verenigingen in Kattenbroek moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Verenigingen kunnen zich nog meer bekend maken in de wijk door de organisatie van een jaarlijkse verenigingenmarkt.
  • Versterken van ecologische zones Hoogland-West, de weilanden van boer Kok en het park Schothorst. *
  • Parkboer in Schothorst. D66 ziet mogelijkheden voor stadslandbouw in Park Schothorst. Op landgoed Schothorst stond vroeger een proefboerderij en dat werd als zeer positief ervaren. De Parkboer kan bewoners weer in contact brengen met duurzame, biologische -(stads)landbouw, waardoor zij weer zien en beleven waar hun voedsel vandaan komt.
  • Gebied Amfors/Eemfors bij de Schothorsterlaan deel laten uitmaken van park Schothorst. *

 

* dank aan de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, waar ik schatplichtig aan ben.

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

*Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder...

 

 

Voor Hoogland

 

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

Eén voor Hoogland... (1)

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad voor Amersfoort gekozen. Namens D66 sta ik als enige Hooglander op de elfde plek van de kandidatenlijst: één voor Hoogland en één voor Amersfoort. Lees verder...

Voor D66 Amersfoort

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...