Hoogland

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

Richtingwijzers voor Hoogland

Op 1 januari 2014 is het veertig jaar geleden dat de gemeente Hoogland werd opgeheven en Hoogland onderdeel werd van groeistad Amersfoort. De vrees dat hiermee de identiteit van Hoogland zou verdwijnen, bleek gedurende de afgelopen vier decennia ongegrond. Het Hooglandse verenigingsleven bloeit als nooit tevoren en het dorpse gevoel en de saamhorigheid zijn gebleven. Wat nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd hoeft niet zo te blijven.

 

Als voormalig secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heb ik nauw meegewerkt aan de ontwikkeling van de dorpsenquête in 2011. Mede gebaseerd op dit onderzoek heb ik de volgende richtingwijzers voor Hoogland geformuleerd en voor sommige ben ik schatplichtig aan de VDH:

 

 • Behoud van het dorpse karakter. Hoogland is een dorp, geen wijk. De mentaliteit en identiteit die daarmee samen gaan kunnen niet genegeerd worden en dienen beschermd te worden.
 • Behoud het dorpsgezicht van Hoogland. De bestaande hoogbouw is het maximum aan wat het dorp aan kan. Hoger dan twee woonlagen en kap mag niet gebouwd worden op de Hamseweg, de Kerklaan en de Zevenhuizerstraat.
 • Geen westelijke ontsluiting door Hoogland-West. De Bunschoterstraat is ruim genoeg en kan voldoende verkeer herbergen van en naar de stad. Een aftakking van de A1 dwars door het natuurgebied van Hoogland kan niet aan de orde zijn.
 • De verkeerssituatie in Hoogland verbeteren. De afgelopen collegeperiode is de verkeerssituatie op de Hamseweg en Zevenhuizerstraat er niet op vooruit gegaan. Hoogland wordt nog altijd als sluiproute van en naar het centrum en andere wijken gebruikt. Daarnaast wordt er te hard gereden. Ingrijpende verkeersmaatregelen, zoals gescheiden fietspaden en versmalde wegdelen zijn essentieel om de veiligheid van alle gebruiken te waarborgen. Daarnaast is kruising Kerklaan-Zevenhuizerstraat toe aan verkeerslichten, die de doorstroming dienen te vereenvoudigen.
 • Versnelde realisatie van de toegezegde voetgangers- en fietsstunnel Coelhorsterweg- Bunschoterstraat N199.
 • Er is meer dan genoeg bebouwing in Hoogland-West. Grotere en hogere woningen en meer huizen zijn ongewenst en dat geldt ook verdere uitbreiding van de golfbaan naar 18 holes.
 • Hoogland heeft een tekort aan betaalbare seniorenhuisvesting en starterswoning. Mogelijk bebouwing aan de Kerklaan/Zevenhuizerstraat (voormalige Rabobank) dient zich bij voorkeur te richten op senioren en starters, waarbij rekening gehouden dient te worden dat er maximaal twee woonlagen en een kap mogelijk is. Het land van boer Kok, dient groen te blijven.
 • Overlast van hangjeugd tegengaan. Jongeren Centrum De Neng dient 7 avonden per week geopend te zijn en indien mogelijk ook op gezette tijden overdag. Het beheer van JC De Neng zou een samenwerkingsverband moeten zijn tussen jongeren, vrijwilligers en jongerenwerk, waarbij partijen op gelijkwaardigheid gezamenlijk de invulling van programma en openingstijden uitwerken.
 • De wijkagent beter (telefonisch) bereikbaar en zichtbaar in het dorp. Daarnaast is een betere inzet van sociale media zoals Facebook en Twitter.
 • Gebruikers van Dorpshuis De Neng mogen door de maatschappelijke overname niet in financiële problemen komen. Er zal een oplossing moeten worden gevonden om deze gebruikers voor Hoogland te behouden.
 • Sportclubs en verenigingen in Hoogland moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Verenigingen kunnen zich nog meer bekend maken aan de Hooglanders en bewoners van omliggende wijken door de organisatie van een jaarlijkse verenigingenmarkt.
 • Behoud van het zwembad in Hoogland.
 • Hondenbeleid vereenvoudigen. Hondenbezitters dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen over het opruimen van hondenpoep. Dan hoeft het stringente hondenbeleid met onduidelijke losloop- en aanlijngebieden niet langer tot ergernis te leiden.
 • Versterken van ecologische zones Hoogland-West, de weilanden van boer Kok en het park Schothorst. *
 • Parkboer in Schothorst. D66 ziet mogelijkheden voor stadslandbouw in Park Schothorst. Op landgoed Schothorst stond vroeger een proefboerderij en dat werd als zeer positief ervaren. De Parkboer kan bewoners weer in contact brengen met duurzame, biologische -(stads)landbouw, waardoor zij weer zien en beleven waar hun voedsel vandaan komt.
 • Gebied Amfors/Eemfors bij de Schothorsterlaan deel laten uitmaken van park Schothorst. *

 

* dank aan de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, waar ik schatplichtig aan ben.

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder...

 

 

Groos op Hoogland

Als ik vanuit mijn woonkamer uit het raam kijk, geniet ik van wat waarschijnlijk het mooiste uitzicht van Hoogland is. Mijn buurvrouw kijkt uit over voormalig Hooglands grondgebied: Nieuwland. Zelf heb ik het genoegen over heel Hoogland en Hoogland-West te mogen uitkijken. Een fraai weids uitzicht: typisch Groos op Hoogland! Lees verder...

 

 

Eén voor Hoogland...

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad voor Amersfoort gekozen. Namens D66 sta ik als enige Hooglander op de elfde plek van de kandidatenlijst: één voor Hoogland en één voor Amersfoort. Lees verder...

 

 

Voor D66 Amersfoort

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...