Blog 5

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

(foto: © Monique Kooijmans)

Eén voor Amersfoort...

...de kracht van mensen

Onlangs mocht ik als kandidaat-raadslid op Stadsexpeditie. Het was een kennismaking met onbekende Amersfoorters. Sommigen zetten zich belangeloos in voor hun buurt, terwijl anderen genieten van een welverdiende oude dag. Zoals de 81-jarige meneer De Graaf in het Pieters en Blokland Gasthuis in Vathorst, waardoor je beseft dat geluk niet afhangt van rijkdom, maar kleine dingen zoals goede zorg, bezoek dat je krijgt of iemand die eens naar je luistert.

 

Bij D66 gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Kracht, die we nodig hebben om bijvoorbeeld bezuinigingen aan te kunnen. Velen zijn goed in staat voor zichzelf te zorgen. Mensen die dat niet (meer) kunnen, die laat D66 niet in de kou staan. Voor hen zorgen we voor de noodzakelijke ondersteuning. Dat kan professionele hulp zijn, maar ook uit de eigen omgeving, want daar is die ontwikkeling van de eigen kracht het sterkste en komt onderlinge verbondenheid tot stand.

 

Die onderlinge verbondenheid en kracht van binnenuit zie ik ook op wijkniveau tot stand komen. Door de bezuinigingen heeft Amersfoort de laatste anderhalf jaar veel wijkgebouwen gesloten. Maar de functie van een ontmoetingsplek wordt vaak erg op prijs gesteld. Fijn dat Wijkcentrum ’t Middelpunt voor Zielhorst, Schothorst en Kattenbroek open blijft dankzij het bewonersinitiatief van de Alevitische Bektasie Culturele Vereniging (ABCV).

 

In Hoogland heet het wijkcentrum nu Dorpshuis De Neng en wil de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland dit samen met de bibliotheek gaan runnen. Het netwerk van zelfstandige ondernemers Nieuwland Ontmoet heeft het initiatief genomen om De Boerderij weer open te stellen voor de wijk, al is het slechts tijdelijk. Dit soort initiatieven vanuit de bewoners zelf, juich ik van harte toe. Het versterkt het ‘wij’-gevoel, de verbondenheid.

 

Tijdens de Stadsexpeditie ontmoette ik Nel Slangwal, een enorm betrokken buurtbewoonster uit Liendert. Ze runt samen met andere vrijwilligers Het Huis van Bartels, waar exposities, activiteiten, koffieochtenden en excursies voor de buurt worden georganiseerd. Haar bevlogenheid is de verbindende factor in de gemeenschapszin van haar buurt en voor de buurtbewoners. Daar word ik erg blij van.

 

Als D66`er doe ik mijn best om mensen en organisaties te ondersteunen in hun behoefte aan een uitgestoken hand van mij als politicus. Vanaf de elfde plek op de kandidatenlijst van D66 Amersfoort ben ik die uitgestoken hand. Want 11 betekent: 1 voor u in Hoogland en 1 voor Amersfoort! Heeft u nu of straks na de verkiezingen hulp nodig, mail me dan gerust via JacquesHappeD66[at]highlow.nl. Ik ben er voor u…

 

Jacques Happe

e-mail (klik)

D66 kandidaat #11

 

 

 

 

 

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

*Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder...

 

 

Voor D66 Amersfoort

 

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...

Voor Hoogland

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

D66 Amersfoort

Op 19 maart 2014 vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 Amersfoort is al volop bezig met de voorbereidingen. Lees verder...