Blog 3

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

(foto: © Monique Kooijmans)

Eén voor Hoogland...

ik groet u!

 

Jarenlang heb ik in Amsterdam gewoond. Een prachtige stad, maar de gemeenschapszin is in een stad wat onderontwikkeld. Toen ik in 2001 als communicatieadviseur in het dorp Oostzaan ging werken, was ik verbaasd dat mensen me op straat gedag zeiden. In Heiloo, waar ik opgroeide, zeiden we elkaar ook gedag, maar in de stad was ik het niet gewend.

 

Onlangs voerde ik campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. In het centrum van Amersfoort groette ik zoals altijd de mensen om me heen. Of het nu was, omdat men aangesproken werd door iemand met een verblindend witte jas met groen D66-embleem, of omdat de Amersfoorters niet gewend zijn dat iemand op straat hen aanspreekt, ik ontmoette veel verbaasde gezichten.

 

In een dorp hoort groeten bij de gemeenschapszin. In mijn appartementsgebouw aan de Pastorielaan wonen jonge, oudere en mindervalide Hooglanders. We helpen elkaar waar nodig. Als iemand ziek is, doen we boodschappen. Mijn buren passen op mijn rottweiler Sunny en ik laat de honden uit van buren als ze ziek zijn, of omdat ze eens iets anders te doen hebben. We vertrouwen en passen op elkaar. Daar hebben wij geen Koninklijke oproep voor een participatiemaatschappij voor nodig. Het zit in de Hooglander.

 

Als iemand uit de boot dreigt te vallen, steken we een hand uit om die ander binnenboord te trekken. Want het dorp Hoogland is een hechte gemeenschap. Dat merk je aan de vele clubs en verenigingen en aan bijvoorbeeld het carnaval en het Dorpsfeest. Dat merk je ook aan het initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland om het wijkcentrum open te houden en om te bouwen tot Dorpshuis De Neng.

 

Dreigen jongeren te ontsporen, staan er vrijwilligers op om hen te helpen op het rechte pad te blijven. Van de overheid verwachten we pas hulp als het echt mis gaat. Of, zoals D66 dat noemt, wij vertrouwen op de kracht van mensen. Daar sta ik pal voor.

 

En als je in Hoogland eens niet gedag zegt, dan vraagt men zich af, wat er aan de hand is, of je hulp nodig hebt. Dan steken we die hand uit om je binnenboord te halen. Als kandidaat-raadslid voor D66 Amersfoort ben ik ook die uitgestoken hand. Heeft u hulp nodig, mail me dan via JacquesHappeD66[at]highlow.nl. Ik groet u!

 

Jacques Happe

e-mail (klik)

D66 kandidaat #11

 

(foto boven: © Monique Kooijmans)

(foto onder: © Wytze Dassen)

 

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Succeswens van Alexander Pechtold

Met een ferme handdruk wenst D66-leider Alexander Pechtold Jacques Happe succes met zijn persoonlijke campagne om een zetel te veroveren in de gemeenteraad van Amersfoort. Lees verder...

 

 

Voor D66 Amersfoort

 

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...

Voor Hoogland

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

D66 Amersfoort

Op 19 maart 2014 vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 Amersfoort is al volop bezig met de voorbereidingen. Lees verder...