Blog 1

Copyright © Highlow Communications All Rights Reserved

Eén voor Hoogland...

en één voor Amersfoort

 

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad voor Amersfoort gekozen. Namens D66 sta ik als enige Hooglander op de elfde plek van de kandidatenlijst: één voor Hoogland en één voor Amersfoort.

 

Vier jaar geleden probeerde ik het ook al vanaf die elfde plek. Dat ik weer meedoe geeft aan dat ik graag actief wil zijn voor Amersfoort in het algemeen en ons mooie dorp in het bijzonder.

 

In 2001 zette ik als communicatieadviseur mijn eerste politieke stappen in de gemeente Oostzaan, een voormalig communistisch bolwerk, waar politici en ambtenaren nooit mét, maar vooral óver bewoners communiceerden. Ik legde de basis voor persoonsgerichte communicatie, waarbij de eenzijdige monoloog een dialoog werd, een gesprek.

 

Voor verschillende woningcorporaties deed ik vanaf 2006 hetzelfde en in 2008 werd ik communicatiemanager voor Amersfoort Vernieuwt. Wederom met als uitgangspunt dat mensen in hun eigen kracht ontwikkeld worden. Ik verhuisde ervoor naar Hoogland.

 

Het initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland om Dorpshuis De Neng open te houden juich ik daarom van harte toe. Gezamenlijk met de bibliotheek sluiting door de gemeente voorkomen en samen met bewoners de dienstverlening voor Hoogland behouden.

 

Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat Welzin (voormalig SWA) het Jongeren Centrum van De Neng had gesloten, omdat er teveel jeugd van buiten Hoogland naar binnen wilde. Onzinnig natuurlijk, want aan de deur hoort niet geselecteerd te worden. Iedereen is welkom, want daarmee voorkom je hangjeugd. Ik roep hierbij jongeren en welzijnswerk op om met elkaar te werken aan een oplossing.

 

Ik wil met alle plezier dat gesprek leiden, want alleen samen kom je tot een breed gedragen oplossing. De jongeren en vrijwilligers willen wel. Nu Welzin nog.

 

Dat is ook één van de uitgangspunten van D66: vertrouwen op de eigen kracht van mensen, door te luisteren naar wat ze zeggen en daarna pas actie te ondernemen. Ik luister en ben nu al vóór de verkiezingen aanspreekbaar voor wat er bij u leeft. Let op, ik doe geen beloftes die ik niet waar kan maken. Wel wil ik me inzetten en me sterk maken voor wat u belangrijk vindt.

 

Dat doe ik op de D66-kandidatenlijst vanaf mijn elfde plek.

Want, elf staat voor, één voor Hoogland en één voor Amersfoort…

 

Jacques Happe

e-mail (klik)

D66 kandidaat #11

 

(foto: © Diederik van der Laan)

Buitengewoon fractielid

D66 is woensdag 19 maart 2014 de grootste partij van Amersfoort geworden. Helaas ben ik niet met voorkeursstemmen vanaf mijn elfde plek rechtstreeks in de Raad gekozen, maar... maandagavond 24 maart ben ik wel door de fractie als buitengewoon fractielid gevraagd. En dat heb ik met ere geaccepteerd. Ik stel me nu als buitengewoon fractielid gedienstig op naar de bewoners van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord. Ik ben er klaar voor!

 

 

Voor D66 Amersfoort

 

Ik wil de inwoners meer betrekken bij wat echt van belang is voor onze stad in het algemeen en Hoogland in het bijzonder. Lees verder...

Voor Hoogland

Behoud van het dorpse karakter is van groot belang voor Hoogland. Als onderdeel van de gemeente Amersfoort is de identiteit van het dorp nooit verloren gegaan. Lees verder...

D66 Amersfoort

Op 19 maart 2014 vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 Amersfoort is al volop bezig met de voorbereidingen. Lees verder...